DIACOM

 

Přístroj Diacom představuje moderní počítačovou metodu umožňující v krátkém čase prověřit celkový stav klienta. Jedná se o šetrné a hloubkové vyšetření organismu jako celku zaznamenávající již nepatrné změny.

Metoda NLS (Systémy nelineární analýzy Non-linear analysis systems), umožňuje určit bio-energetický stav každého orgánu. Výsledky scanování mohou být zobrazeny jak ve formě vizuálních obrázků, tak i ve formě grafických charakteristik. Dovolují scanovat tkáňové řezy i jednotlivé buňky a tím přesně zjistit nejen druh poruchy, ale i její příčiny.

Pomocí této metody můžeme lokalizovat zánětlivá ložiska v jednotlivých orgánech těla, vyhodnotit charakter zánětu, objevit toxiny či alergeny, posoudit stadium poškození buněčné soustavy jednotlivých orgánů.

Umožňuje zjistit přítomnost patogenních mikroorganismů (parazitů, bakterií, virů, plísní) a přítomnost jejich toxinů. Každý orgán, tkáň, buňka má svůj charakteristický impulz, stejně tak i patologické procesy, paraziti, bakterie, viry a další patogeny mají sobě typická energetická spektra. V přístroji jsou tyto energetická spektra uložená (etalon). Při vyšetření dochází ke srovnání naměřených aktuálních hodnot s etalonem a následnému počítačovému vyhodnocení.

Přístroj umožňuje zároveň dva různé způsoby terapie.

  •   POMOCÍ META TERAPIE – regenerujeme a posilujeme orgány
  •   POMOCÍ FREKVENČNÍ TERAPIE - cíleně působíme nízkofrekvenčním zářením na patogeny, nebo patologický proces a pomáhá v likvidaci virů, bakterií, parazitů i plísní.


Tato metoda je efektivní v prvních stadiích onemocnění, při chronických nemocích, při přítomností patogenů v organismu i při rehabilitaci.

 

 

Aplikace tohoto přístroje nenahrazuje lékařskou péči a není zdravotnickým prostředkem.